Torkning och reparation av fuktskador

Råkade du ut för en vattenskada? Ingen panik, vi återställer ditt hem i samma skick som förut!

Svämmar badrummet över eller har du en fuktskada i köket? Eller finns det en vattenskada i fastighetens allmänna utrymmen? Då har du kommit till rätt adress. Våra erfarna proffs torkar och fixar vattenskador i både hem och affärsfastigheter.

 

En vattenskada kan ske när som helst och var som helst. Det är svårt att förutse den, och det är helt naturligt att känna stor oro när skadan är framme. När en vattenskada uppstår hemma eller i en affärsfastighet så är den första tanken ofta en oro för säkerheten och för fastighetens värde. Men en fastighet tar sällan permanent skada av ett vattenläckage om reparationen sköts proffsigt.

 

Vi på VV-Kuivaus ser till att den oförutsedda vattenskadan inte orsakar mer problem. Vi återställer ditt hem eller din fastighet i samma skick som förut, oberoende om skadan är liten eller stor!

Så här torkas och repareras en vattenskada

En vattenskada ska alltid repareras grundligt, så att ingen fukt blir kvar i konstruktionerna. En bra tumregel är att man kan börja riva 1-2 veckor efter fuktkartläggningen. Själva torkningen tar 3-4 veckor och sedan tar reparationen 2-3 veckor beroende på omfattningen av skadan. Så här går det till:

vesivahingon kuivaus ja korjaus-aikajana-vv-kuivaus

Ladda ner processen och tidtabellen för hur vattenskadan repareras så du minns hur det går till. Här kan du också läsa mer om hur vi fixar din vattenskada:

vesivahingon korjaaminen

1. Fuktkartläggning

 

Utredningen av en fuktskada börjar alltid med en kartläggning där vi utreder varifrån vattnet läckt och hur stor skadan är. Efter det gör vi upp en plan för att reparera skadan och återställa hemmet. Du kan beställa fuktkartläggningen direkt av oss eller via ditt försäkringsbolag.

 

Vi gör alltid en skriftlig rapport av fuktkartläggningen. Våra anställda har genomfört en PKM-examen för att få utföra kvalificerade fuktmätningar och de har modern utrustning till sitt förfogande som kalibreras regelbundet. När skadan är kartlagd och planen gjord kan vi påbörja rivningen och reparationen.

 

Tips: Gör en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag och berätta varför du har valt VV-Kuivaus att reparera fuktskadan. Då kan vi börja med kartläggningen så snabbt som möjligt och kostnaderna tas om hand direkt av försäkringsbolaget.

vesivahingon korjaaminen

2. Rivning

 

Renoveringen börjar nästan alltid med rivningsarbeten, eftersom det oftast har runnit ner vatten i konstruktionerna. När vi öppnar konstruktionerna får vi slutgiltigt reda på hur omfattande skadan är. Våra proffs kan göra en bedömning av hur mycket material som behöver förnyas, för ofta kan man spara en stor del av konstruktionerna.

 

Vi fäster särskild vikt vid att det inte ska damma när vi gör rivningen och därför skyddar vi det skadade området med plast, blixtlådörrar och avfuktare försedda med hepa-filter som skapar undertryck. Vi sorterar byggavfallet som uppstår så effektivt och miljövänligt som möjligt. Efter rivningsarbetet desinficeras de områden som utsatts för vattenskadan för att förhindra att mikrober, bakterier och mögel uppstår.

 

Tips: Funderar du på om du måste flytta ut på grund av renoveringen? Ibland är det nödvändigt, men långtifrån alltid. Vi strävar efter att hålla oss till ett så begränsat område som möjligt så att ditt liv kan fortsätta som förut i resten av bostaden! Ifall du ändå behöver flytta hjälper vi till med de praktiska arrangemangen.

vesivahingon kuivaaminen

3. Maskinell torkning av fuktskadan

 

Efter rivningsarbetet installeras torkning i det skadade området. Vid valet av torkningsmetod beaktas bl.a. objektets konstruktioner och vad rummet används till. I det öppnade området installeras yttorkning / rumsavfuktning, då man låter luften cirkulera och fuktig luft avlägsnas till utsidan. Vid isoleringstorkning borrar man hål genom konstruktionen och torkar objektet genom sug- / trycktorkning.

 

Vi följer upp hur torkningen fortskrider genom kontrollmätningar cirka varannan vecka. Vi antecknar mätresultaten i mätprotokollet, som arkiveras och delges kunden vid behov. Vi använder moderna och ljuddämpade maskiner för torkningen och därför kan vi torka skadade utrymmen utan att orsaka så mycket buller och andra störningar.

 

Medan torkningsmaskinerna arbetar gör vi upp en tidtabell och plan för fortsättningen tillsammans med kunden.

vesivahinko kylpyhuone

4. Reparation

 

När det skadade området är torrt och utrymmena desinficerade är det dags att börja reparera och renovera. Vi förverkligar nyckelfärdiga badrumsrenoveringar och sanerar större offentliga utrymmen i ett enda arbetskede. Kunden behöver bara välja material i byggvaruaffären. I vårt utbud ingår också att hämta materialen och räkna ut åtgången.

 

Hos oss jobbar enbart erfarna byggproffs. Vår personal är välutbildad och kan därför ta sig an också svårare uppgifter som kräver specialkunnande, såsom vattenisolering och svetsmontering av plastmattor. I vårt nätverk ingår också pålitliga VVS-entreprenörer och med dem gör vi upp effektiva tidtabeller så jobbet blir gjort.

Behöver du torka och reparera en fuktskada?

När vattenskadan är framme når du oss 24/7

Gör så här om du råkar ut för en vattenskada

1. Om du märker ett läckande rör eller vatten på golvet – försök genast stoppa vattnet och se till att det inte rinner ner i konstruktionerna. Torka ytorna till exempel med en handduk. En vanlig källa till vattenskador är diskmaskinen – om du märker att det finns vatten utanför maskinen så stäng av kranen till den. Ring efter hjälp om det är fråga om mycket vatten.

 

2. Använd inte vatten i bostaden förrän det är klarlagt varifrån vattenskadan härstammar.

 

3. Stäng av huvudkranen om du misstänker en vattenskada. Vet du var huvudkranen finns i ditt hus eller i din fastighet?

 

4. Om du bor i ett höghus eller radhus – var i kontakt med disponenten. Ta också kontakt med ditt försäkringsbolag.

 

5. Om du har frågor eller behöver hjälp, ring oss.

Varför välja VV-Kuivaus?

Vi gör det vi lovar.

 

Vi vill vara ett föredöme för hela byggsektorn. Vi jobbar som ett team och utbildar kontinuerligt våra anställda i att vi håller vad vi lovar. Dessutom behandlar vi ditt hem som om det vore vårt eget. Vi har varit i branschen länge, vissa av oss redan i 20 år. Om vi säger att vi gör något ordentligt, så betyder att vi verkligen gör det i praktiken. Det här är en hederssak för oss.

Pålitligt samarbete.

 

Hemmet är den viktigaste platsen i världen och därför skapar det lätt oro och frågor när det händer något oförutsett hemma. Vår uppgift är att inge lugn och en förhoppning om att saken går att åtgärda. Du kan alltså lugnt lämna över vattenskadan åt oss, så återställer vi ditt hem i samma skick som det var förut. Vi möter varje kund på ett medmänskligt sätt och kommunicerar klart och tydligt, så att du alltid vet vad som gäller.

Lång erfarenhet av branschen.

 

Vi är experter på utmanande situationer och har lång erfarenhet av att reparera vattenskador. Vi ser till att allt sköts proffsigt enligt reglerna. Om vi till exempel hittar asbest i samband med fuktkartläggningen så gör vi en asbestrivning enligt Arbetsskyddsförvaltningens instruktioner. Vi ser till att fuktskadan repareras grundligt från början till slut.

100 % nöjdhetsgaranti.

 

Vi gör alltid vårt bästa. Vi kan med gott samvete säga att vi är kända för vår höga kvalitet och därför ger vi garanti på vårt arbete. Hemmet och boendet är så viktiga saker att det inte finns utrymme för slarv. Till livet hör både trevliga och mindre trevliga stunder, mindre och större olyckor. Men vi ser till att ingen vattenskada blir ett för stort problem.

Vi är anträffbara 24/7.

 

En vattenskada brukar inte följa kontorstider och händer ofta överraskande. Därför är det viktigt att agera snabbt när skadan är skedd. Det finns inga dumma frågor – vi hjälper dig från de första stapplande stegen tills skadan är färdigt reparerad. Du kan ringa vårt journummer dygnet runt, alla dagar på året.