Asbestarbeten

g i hus byggda före

Ingen fara – så blir du av med asbesten!

Enligt asbestlagen ska en asbestkartläggning göras i alla byggnader byggda före 1994, i samband med renovering som inbegriper rivning. På VV-Kuivaus har vi stor erfarenhet av asbestarbeten.

Asbest finns i uppskattningsvis 2,2 miljoner finska hem

 

Omkring tusen finländare insjuknar årligen av asbestdamm och asbest finns i uppskattningsvis 2,2 miljoner finska hem. Oftast exponeras man för asbest i samband med rivning och renovering som utförs på egen hand. Därför ska man inte intala sig att det inte finns asbest i det egna husbolaget eller hemmet, utan ta saken på allvar.

Undvik kriser – gör en asbestkartläggning

 

En asbestkartläggning kräver kompetens och kunskap om asbest. På VV-Kuivaus gör vi en pålitlig asbestkartläggning på bara några timmar. Provsvaren kommer redan nästa arbetsdag och du får den färdiga rapporten inom två arbetsdagar. Så varför oroa sig i onödan när det är så här lätt att få sinnesro?

Asbestrivningen utförs på ett säkert sätt

 

Om asbestkartläggningen visar att det finns asbest ska rivningen utföras som asbestrivning enligt anvisningar från Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning. Asbestrivning får bara utföras av företag som finns med i registret över tillstånd för asbestsanering, och VV-Kuivaus hör till dem. Genom att välja en samarbetspartner som utför både kartläggningen och rivningen slipper du tråkiga överraskningar.

 

Kom ihåg att du får göra hushållsavdrag för asbestrivningen!

Låt alltid en fackman ta hand om asbesten

 

Låt dig inte skrämmas av asbesten, utan låt istället oss ta hand om den. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om kartläggning, dokumentation, rivning och luftprover i Seinäjoki- och Vasaregionen. Vi ser till att du blir av med asbesten snabbt och säkert.