Tjänster

Fuktkartläggningar

 

När en vattenskada inträffar inleds utredningsarbetet alltid med en fuktkartläggning.

Rivning

 

Rivningsarbetet påbörjas på basis av de uppgifter som konstaterats i fuktkartläggningen.

vv-kuivaus

Maskinell torkning av konstruktioner

 

Efter rivningsarbetet installeras torkning i det skadade området.

Reparationsbyggning

 

När objektet har konstaterats vara torrt och rummen har desinficerats inleder vi återuppbyggnadsarbetet.