Vadå blindsockel?

En blindsockel är en konstruktion där det ser ut som om huset står på en sockel, men egentligen ligger husgrunden i höjd med markytan eller till och med under den. Från 1960-talet ända till början av 1990-talet var blindsockeln en vanlig lösning, innan den klassades som en riskkonstruktion. En riskkonstruktion innebär en konstruktion som ökar risken för fuktskador. En annan liknande riskkonstruktion är platta tak. Blindsockeln är alltså en riskkonstruktion eftersom den utsätter huset för eventuella fuktskador.

 

Problemen med en blindsockel är att fukt kan komma in i konstruktionerna antingen inifrån huset, från utsidan eller från marken. Oberoende varifrån fukten kommer så ska man börja ana oråd om det finns en unken, källaraktig lukt i huset, om invånarna ofta är sjuka, eller om de har andniningssymptom eller mycket allergier.

Varför Termotuote?

Termotuote är en patenterad och kostnadseffektiv lösning för att reparera blindsocklar. Den baserar sig på Termokenkä och Termopalkki – Termokenkä är tillverkad av varmförzinkad stålplåt och används för att ersätta skadade eller riskfyllda konstruktioner.

 

Så här går det till: De bärande delarna av väggen som sträcker sig till marken eller under den sågas av vid golvlinjen och ersätts med Termokenkä. Det bästa slutresultatet uppnås om man samtidigt isolerar konstruktionerna med Termopalkki, som går snabbt att montera. På det här sättet kommer inte fukten från marken åt att ta sig upp i konstruktionerna.

 

Termotuote är en patenterad och prisbelönt metod för att reparera blindsocklar. Tack vare dem är ditt hem tryggt också i framtiden. VV-Kuivaus är återförsäljare för Termotuote i Seinäjoki, Vasa och Karleby!

termotuote