Rakenteiden koneellinen kuivaus

vesivahingon kuivaus

Vesivahingon kuivaus koneellisesti

Purkutöiden jälkeen asennetaan vahinkoalueelle vesivahingon kuivaus. Kuivausmenetelmän suunnittelussa otetaan huomioon mm. kohteen rakenteet ja tilojen käyttö. Avatulle alueelle asennetaan pinta/tilakuivaus, jolloin ilmaa kierrätetään ja poistetaan kostea ilma ulkotiloihin. Eristetilakuivauksessa porataan reiät rakenteen läpi ja kuivataan kohde imu/puhallus kuivauksella. Käytössämme on nykyaikaisia, äänenvaimennettuja kuivauskoneita, jolloin pystymme kuivaamaan vaurioituneet tilat vähäisellä melu- ja asumishaitalla.

 

Kuivauksen edistymistä seurataan tarkastusmittauksilla tapauskohtaisesti noin 2 viikon välein. Kirjaamme todetut mittaustulokset mittauspöytäkirjaan. Mittauspöytäkirja arkistoidaan ja toimitetaan asiakkaalle tarpeen mukaan.