Rivning

purkutyöt vv-kuivaus
purkutyöt vv-kuivaus

Mot reparation: rivning av konstruktionen

Efter fuktkartläggningen utarbetas en plan för reparationsarbetet. Reparationen börjar alltid med rivning, eftersom vatten ofta tagit sig in i konstruktionerna. Alla utsatta områden måste förnyas. I samband med att konstruktionerna öppnas, framgår också hur omfattande skadan är. Med vår expertkunskap bedömer vi hur det utsatta området bör repareras eftersom vissa konstruktioner ofta kan sparas.

 

TIPS: Funderar du på om du tvingas flytta medan reparationsarbetet pågår? Flyttbehovet bedöms alltid från fall till fall men det är inte alltid nödvändigt. Vi strävar efter att begränsa rivnings- och reparationsarbetet till det skadade området och strävar efter att ditt liv kan fortsätta så normalt som möjligt trots skadan!

 

Vid rivningen fäster vi speciell uppmärksamhet vid dammhanteringen genom att avgränsa det skadade området med skyddsplast, blixtlåsdörrar och hepa-filter-försedda avfuktare som skapar undertryck. Vi sorterar byggavfall som orsakas av rivningsarbetet så effektivt och miljövänligt som möjligt. Efter rivningsarbetet desinficeras de områden som utsatts för vattenskadan för att förhindra att mikrober, bakterier och mögel uppstår.