Maskinell torkning av konstruktioner

vesivahingon kuivaus

Efter rivningsarbetet installeras torkning i det skadade området. Vid valet av torkningsmetod beaktas bl.a. objektets konstruktioner och rummens användningssyfte. I det öppnade området installeras yttorkning/rumsavfuktning, då man låter luften cirkulera och fuktig luft avlägsnas till utsidan. Vid isoleringstorkning borrar man hål genom konstruktionen och torkar objektet genom sug-/trycktorkning. Vi använder moderna och ljuddämpade maskiner för torkning och därför kan vi torka skadade rum genom att orsaka enbart lite buller- och boendestörningar.

 

Vi följer upp hur torkningen fortskrider genom kontrollmätningar cirka varannan vecka beroende på fall. Vi antecknar mätresultaten i mätprotokollet. Mätprotokollet arkiveras och delges kunden vid behov.