Fuktkartläggning

Vesivahinko – mitä tehdä? Aluksi tutkitaan kosteusvaurion laajuus. Kosteuskartoittaja mittaa lattiasta kosteutta.

Allt börjar med en kartläggning!

Överraskades du av en vattenskada och funderar nu på vad du ska göra? Skadeutredningen börjar alltid med en fuktkartläggning, där vi utreder var läckaget finns och hur omfattande skadan är. Därefter kan vi göra upp en lämplig plan för att reparera skadan. Du kan beställa fuktkartläggningen direkt av oss eller genom ditt försäkringsbolag.

 

TIPS: Gör en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag och berätta varför du har valt VV-Kuivaus att reparera fuktskadan. Då kan vi börja kartläggningen så snabbt som möjligt och kostnaderna sköts direkt genom försäkringsbolaget.

 

Utav fuktkartläggningen görs alltid en skriftlig rapport. Våra kartläggare har avlagt examen för att utföra kvalificerade fuktmätningar (PKM-examen) och de använder modern mätutrustning som kalibreras regelbundet. Då skadan har kartlagts och planen uppgjorts kan rivnings- och reparationsarbetet inledas.