Asbest

Slipp rädslan – så blir du av med asbest!

Enligt den nya asbestlagen ska asbestkartläggning göras i alla byggnader byggda före 1994 i samband med renovering som inbegriper rivning.

Asbest finns i uppskattningsvis 2,2 miljoner finska hem.

 

Omkring 1 000 finländare insjuknar årligen av asbestdamm. Asbest finns i uppskattningsvis 2,2 miljoner finska hem. Exponering för asbest sker främst i samband med rivning och renovering som utförs på egen hand. Därför är det inget man ska förtränga och hoppas att det inte finns asbest i det egna husbolaget eller hemmet.

Undvik kriser – gör en asbestkartläggning

 

Asbestkartläggning kräver kompetens och kunskap om asbest. Vi gör en pålitlig asbestkartläggning på bara några timmar. Provsvaren kommer redan nästa arbetsdag och kunden får den färdiga rapporten inom två arbetsdagar. Så varför oroa sig i onödan när det är så här lätt att få sinnesro?

Asbestrivningen utförs på ett säkert sätt

 

Om asbest påträffas vid asbestkartläggningen ska rivningen utföras som asbestrivning enligt anvisningar från Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning. Asbestrivning får endast utföras av företag som finns med i registret över tillstånd för asbestsanering, som VV-Kuivaus. För att utföra asbestrivning måste man ha tillstånd, dvs. en fullmakt från arbetarskyddsmyndigheten. Genom att välja en samarbetspartner som utför både kartläggningen och rivningen slipper du tråkiga överraskningar.

 

Kom ihåg att du får göra hushållsavdrag för asbestrivning!

Låt alltid en fackman ta hand om asbesten

 

Låt dig inte skrämmas av asbest. Låt oss ta hand om den. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om kartläggning, dokumentation, rivning och luftprov i Seinäjoki- och Vasaregionen. Vi ser till att du blir av med asbesten snabbt och säkert.

 

Se vår kostnadsfria asbestguide, där du hittar allt du behöver veta om asbest: